Ansøg

Hvorfor Håbets Tur legat

og hvordan du ansøger

Karinas hjerte bankede altid for dem, der havde det svært. For dem der levede uden håb. Et fadderbarn i Afrika. En fattig på gaden. Amnesty International. Derfor er det også meget naturligt for mig, at hendes død ikke skal være forgæves, og resten af midlerne fra hendes indsamling skal gå videre til dem, der har brug for det.

 

Håbets Tur legat vil indsamle penge gennem donationer fra private, virsomheder samt salg af merchandise. Alt overskud går til en pulje, der uddeler legater til kræftpatienter, som er opgivet af det danske sundhedssystem, og hvor en alternativ behandling i udlandet er det eneste håb.

For at komme i betragtning til Håbets Tur legat skal der foreligge en lægejournal samt en alternativ handlingsplan inklusiv budget. Opslag på www.caremaker.dk tages også med i betragtning.

Størrelsen af legatuddelingerne vurderes fra sag til sag. Håbets Tur donerer med hjertet, og når der er penge i puljen.

 

Vi er fuldt ud klar over, at der findes mange patienter med andre livstruende sygdomme end kræft, som også kan have ønske om alternativ behandling i udlandet. Vi har al mulig sympati og medfølelse med dette ønske, men i tråd med Karinas eget sygdomsforløb har vi valgt, at Håbets Tur skal rette sig specifikt mod hjælp til kræftpatienter. Derfor beder vi om, at der kun indsendes legatansøgninger fra personer, som opfylder kriterierne ovenfor. Tak for jeres forståelse!

 

Ansøgninger skal sendes til kontakt@haabetstur.dk